AlltidHög kvalitet & i tid

Vi är Struktina

Vi gör ingen skillnad på dig som är privatkund eller som företräder en stor fastighetsägare. Vår ledstjärna är alltid att leverera rätt kvalitet i rätt tid.

Devider-calipers

Vårt erbjudande

Struktina är specialiserade inom allt som rör ROT-renovering och stambyten. Ett av våra verksamhetsområden är att vi totalrenoverar lägenheter åt fastighetsägare i Stockholm, Nyköping och Uppsala på fyra veckor. Från rivning till inflyttning.

Vi erbjuder även altanbyggen, fasadrenovering och andra utemiljöer, samt lokalanpassningar av kontor och annan affärsverksamhet, om- och tillbyggnader på hus, mark och anläggningsarbeten, måleri, VVS- och elarbeten.

Vi arbetar i hela Stockholms län.

Vår affärsmodell

Vår affärsidé går ut på att inte göra skillnad på våra kunder vare sig de är villaägare, bostadsrättsinnehavare eller stora fastighetsägare. För oss på Struktina är kundens önskemål och behov alltid det viktigaste för ett lyckat projekt.

Vi har tagit fram en projektmodell som gör att vi kan arbeta under korta ledtider och vi levererar alltid hög kvalitet och enligt angivet slutdatum. Våra tre viktigaste hörnstenar och värdeord för ett lyckat projekt är: tid, kvalitet och resurs.

Tid

Struktina anser att överenskommen leveranstid är mycket viktigt för en god kundrelation. Har vi ett beslutat leveransdatum så håller vi alltid det.

Det är också viktigt att kunden vet när projektet påbörjas, under vilka tider olika yrkesgrupper befinner sig i projektet samt att sluttid är fastställt. Detta gör vi genom noggrant framtagna tidsplaner. Dessa tidsplaner är styrande dokument i alla våra projekt, och platschefernas viktigaste uppgift är att se till att tidsplanerna följs.

I större projekt finns en produktionstidsplan för hela projektet och även detaljerade tidsplaner för varje etapp.

Kvalitét

Vi strävar alltid efter att lämna den kvalitet som kunden efterfrågar, och helst lite högre. Detta har vi uppnått genom våra egna förbesiktningar, som är rigorösa. Kvalitén i material och utförande, det vill säga hantverksskicklighet, är mycket viktigt då vi lämnar garantier på alla våra projekt avseende just material och utförande.

Som företag är det också viktigt att vi har kvalitet i vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi har därför lyft det särskilt i vår policy och värdegrund som ger anvisningar till all personal hur vi bör uppträda mot varandra och andra. Vi arbetar regelbundet med företagets personal för att uppnå så hög kvalité som möjligt avseende dessa frågor.

Resurser

Det är viktigt att vår personal har rätt resurser för att kunna lösa sina uppdrag, vare sig det är en hantverkare eller projektledare.

Detta säkerställs genom regelbundna inventeringar av maskiner, verktyg och kompetenshöjande utbildningar.

Aktuellt från Struktina

Blått bord mot blå vägg

Vilken kulör ska jag välja?

Blått, gult, grönt eller rött? Kan färger påverka ditt humör och din sinnesstämning?

Javisst är det så!

Vilken kulör du väljer har  mycket att göra med vilken känsla vill du ha i ditt hem. Till exempel är blått och grönt lugnande medan lila sägs vara kreativt.

Vilken kulör ska jag välja?
Marbodalkök

3 tips till dig som ska renovera

Tre viktiga saker att tänka på när du bestämt att du ska renovera din fastighet eller bostad:

1) Avtal
2) Dokumentation
3) Besiktning

Självklart är det så vi på Struktina jobbar.

Läs mer om våra processer.

Tre tips inför renovering