Drömom en bättre vardag

Vår affärsidé och vår vision

Hållbarhet, trygghet och en bra arbetsmiljö är viktiga ord för oss på Struktina. Med vårt arbete vill vi bidra till en ökad livskvalitet för våra anställda, våra kunder och våra kunders kunder.

Devider-trowel

Vår vision

Vi förverkligar drömmar om en bättre vardag.

Vår affärsidé

Struktina är ett modernt entreprenadföretag. Vår ledstjärna är att skapa trygghet för våra kunder, våra kunders kunder och våra egna medarbetare. Tillsammans skapar vi ett hållbart boende och ökad livskvalitet idag och för framtiden.

Vår affärsidé innebär

Ett modernt entreprenadföretag

Struktina arbetar ständigt med att ha den senaste tekniken, relevant för vårt uppdrag. Vi arbetar aktivt med utveckling av vår affär, våra metoder och våra processer. Genom att ständigt effektivisera vårt arbete blir vi mer produktiva.

Vi vill ligga i framkant vad gäller digitalisering, metoder, projektledning, material och utrusning.

Kompetensutveckling och omvärldsbevakning är viktiga områden och nödvändigt för oss för att vara där vi vill vara.

Trygghet för kunder och medarbetare

Struktina värnar om allas lika värde, en trygg arbetsmiljö och inkludering. Vi erbjuder trygga anställningar och personlig utveckling. I vårt mentorsprogram erbjuder vi personer som är nya i Sverige, eller nya på arbetsmarknaden en väg till etablering och trygghet.

Våra medarbetare är vår största tillgång och därför är det självklart att investera i dem. Våra kunder och kunders kunder ska känna sig trygga i all kontakt med oss.

Tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare skapar vi en bra arbetsmiljö, teamkänsla och kvalitativa leveranser.

Hållbarhet och arbetsmiljö

Vi arbetar medvetet och strategiskt för ett hållbart samhälle. Det gäller såväl miljö- som arbetsmiljö och materialval.

Struktina bidrar till ökad livskvalitet
  • hos anställda med trygga anställningar,
  • hos kunder och partners genom minskad stress och god service och
  • hos våra kunders kunder med kvalitativa leveranser och god kommunikation.

Vi väljer metoder och material för hållbarhet nu och för framtiden.