Just nuPlatschef sökes

Arbeta på Struktina

På Struktina är personalen vår högst prioriterade resurs. Vi erbjuder en trygg och inkluderande arbetsplats där varje medarbetare har möjlighet att utvecklas.

Devider-brush

Mer än ett jobb

Vi tillbringar stora delar av dygnets timmar på jobbet, därför ska det ska vara kul att jobba.

Struktina arbetar vi dagligen med inkludering och vi värnar om en god arbetsmiljö. Både på kontoret och ute på våra arbetsplatser. 

Vårt gemensamma språk är svenska. För att hjälpa våra medarbetare som ännu inte behärskar svenska språket finns möjligheten att studera på betald arbetstid. På så sätt vill vi även bidra till att våra medarbetare ska kunna etablera sig i samhället.  

Våra montörer och hantverkare har en hög yrkesstolthet och är stolta över att göra professionella leveranser samt att arbeta på Struktina.

Lediga tjänster

Projektledare i projektrummet

Utvecklingsmöjligheter

På Struktina finns det möjlighet till personlig utveckling och kompetenshöjning. Att ha ambitionen att gå vidare i karriären och inom företaget, ser vi som positivt. Vi har flera medarbetare som har börjat ”på golvet” och som idag är platschefer med mycket hög kompetens.

Vi har interna utbildningar i allt från praktiska hantverkskurser och projektledning till kommunikationsarbete. Vi ser ett stort värde i att skicka våra medarbetare på externa utbildningar.

Struktina är ett modernt företag och vi strävar efter att ha den senaste tekniken, processerna och metoderna relevanta för oss.

Möte i köket

Sammanhållning

Vi värnar om en god arbetsmiljö på Struktina. För att öka sammanhållningen på företaget ordnar vi gemensamma aktiviteter en eller flera gånger per år. Både jobbrelaterade och för nöjes skull. 

Vi sätter ihop arbetslag med olika yrkesgrupper. Standardlaget är en snickare, en målare och en plattsättare. Laget arbetar tillsammans och hjälper varandra vid behov. Det finns ett bonussystem som gör att hela laget kan få extra bonus vid varje lön. 

Stabspersonalen, det vill säga projektledare, platschefer och linjepersonal, utbildas kontinuerligt för att stötta företaget i vår strävan att vara en modern och trygg arbetsplats. 

Struktinapersonal i flytvästar och skyddskläder

Hög säkerhet

Struktina följer de lagar och regler som gäller avseende säkerhet och arbetsmiljö. 

Våra medarbetare har alltid den skyddsutrustning som krävs och vi ser även till att införskaffa relevanta hjälpmedel för att underlätta våra hantverkares arbetsmiljö, till exempel hjälpmedel som underlättar tunga lyft.

Familj på promenad i höstsolen

Balans i vardagen

För att ha balans i vardagen måste arbete och fritid harmoniera. Därför planerar vi aldrig in övertid eller helgarbete.

Vi har 40 timmars arbetsvecka och vi vill underlätta för alla medarbetare att ha ett socialt liv utanför arbetet.

Struktina erbjuder bland annat friskvård, utbildningar, gemensamma aktiviteter och mycket mer.

Lediga tjänster