20 januari 2021

Struktina och situationen med Corona och Covid-19

Tvättar händerna

Då våra kunder, våra kunders kunder och vår personals säkerhet och välbefinnande är av yttersta vikt för oss vidtar vi nu extraordinära åtgärder för att göra allt vi kan för att förhindra spridning av Coronaviruset.

Så här hanterar vi situationen för minskad smittspridning

Struktina bevakar situationen löpande och följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger för att förhindra smittspridning.

Vi genomför även följande åtgärder för att ge en säker och ren miljö på alla våra arbetsplatser.

  • Vi har uppgraderat våra städ- & rengöringsrutiner.
  • Vi använder kliniskt testad städutrustning på samtliga ytor och material.
  • Vi använder relevant skyddsutrustning.
  • Vi undviker personliga möten när så är möjligt.
  • Vi stannar hemma om vi är sjuka.
  • Vi tvättar händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Alla medarbetare hålls löpande uppdaterade om utvecklingen.

Vi hoppas att vi genom våra åtgärder bidrar till att minska smittspridning av Coronaviruset och att vi kan hålla vår verksamhet och produktion rullande enligt plan.

Vid frågor som rör vår verksamhet, vänligen kontakta oss.

Information om Coronaviruset & convid-19

På följande webbplatser finns aktuell informatorn om situationen om Corona och convid-19: